TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsVăn hóa - Xã hội

Đoàn TQN sơ kết quý I, Tổng kết tháng TN, công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày đăng: 15/4/2017 - 01:04:19

Vừa qua Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào TN quý I, Tổng kết tháng TN năm 2017, Tổng kết công tác kiểm tả giám sát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đoàn TQN sơ kết quý I, Tổng kết tháng TN, công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

Quý I năm 2017 các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Than Quảng Ninh đã chủ động tham mư­u xây dựng ch­ương trình hành động và triển khai ký Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên “V/v thực hiện công tác An Toàn - VSLĐ năm 2017"; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không vị phạm công tác AT-VSLĐ, ATGT; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017 với chủ đề “ Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường”, Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN do Tập đoàn phát động. Đoàn Than Quảng Ninh triệu tập 550 ĐVTN tham gia lễ phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Công ty CP than Đèo Nai, cấp cơ sở trồng trên 50.000 cây xanh các loại bổ sung quanh khuôn viên Công ty, các công trường, phân xưởng và một số vị trí trên khai trường sản xuất.

Công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2012 – 2017  đã làm tốt việc tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, chương trình đã đề ra, chủ động tham mưu đề xuất các nội dung để lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng chương trình kế hoạch về kiểm tra giám sát đối với tổ chức cơ sở Đoàn. Tham mưu có hiệu quả về các nội dung giám sát thương xuyên, đột xuất. Chuẩn bị đầy đủ chu đáo các nội dung kỳ họp của BCH, BTV. Hàng năm UBKT Đoàn Than QN đều chỉ đạo các dơn vị báo cáo kết quả hoạt động của công tác kiểm tra giám sát, chỉ  đạo tăng cường hoạt động kiểm tra của cơ sở đoàn đối với các chi đoàn . Trong nhiệm đã tổ chức 5 lượt kiểm tra ở 44 đơn vị khác nhau về chuyên đề đoàn phí và sử dụng các nguồn quỹ của Đoàn, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong hồ sơ quản lý tài chính, điều chỉnh quy chế thu chi hợp lý đảm bảo dân chủ công khai minh bạch.
 

Đoàn Than QN

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng cho Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng cho Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com