TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsCông nghiệp than

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 15/7/2017 - 06:07:40

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Văn Phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2020.  Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Công Chính, Phó Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đảng viên trong toàn Chi bộ.  

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017,  Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017. Báo cáo chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị .Tích cực tham gia đóng góp các ý kiến đối với các chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ trong các mặt công tác.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thường xuyên tích cực triển khai các Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty đến các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ để mọi người nắm rõ nhiệm vụ của người Đảng viên trong doanh nghiệp.  Tích cực xây dựng mục tiêu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Vận động, giáo dục và giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đồng chí  quần chúng ưu tú vào Đảng và 01 đồng chí được Đảng uỷ Công ty cử đi học lớp đối tượng Đảng.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

  Tham mưu đề xuất và chuẩn bị tốt nội dung các Hội nghị chuyên đề, định kỳ tháng, quý, năm và tổng hợp giao ban của Công ty.  Quản lý tốt công tác Hành chính- Văn thư và sử dụng con dấu của Công ty đúng nguyên tắc; Bộ phận Hành chính tổng hợp ký duyệt và cấp phát văn phòng phẩm cho các phòng ban, phân xưởng kịp thời theo đúng định mức của Công ty và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

  Quản lý và triển khai tốt công tác đời sống và phục vụ công nhân, điều hành Đội xe Văn phòng thực hiện công tác phục vụ sản xuất và đi công tác, bảo quản giữ gìn xe tốt; lái xe an toàn. 

  Tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với các Cơ quan Báo chí, các Đài Phát thanh- Truyền hình để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sự phát triển của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự hài hoà, tin tưởng và ủng hộ, nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến CBCNV toàn công ty để  phát triển sản xuất, nâng cao  mức độ an toàn, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

  Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra hàng tháng, quí năm.Chủ trì phối hợp cùng các phòng ban liên quan triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật.  Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với từng đảng viên trong Chi bộ,  thực hiện các Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, chấp hành điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ( Công đoàn bộ phận, chi đoàn thanh niên, Chi hội CCB) hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

 -  Đại hội đã nhất trí thông qua  các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung cơ bản:

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới toàn thể Đảng viên và CBCNV. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu và học tập. Xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 -:- 2020.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng và củng cố tổ chức, duy trì sinh hoạt Chi bộ,  tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng lĩnh vực chuyên môn của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ phấn đấu kết nạp từ 2 đến 3 quần chúng vào hàng ngũ của Đảng và Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc”. 100%  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% số Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy Công ty khen thưởng.

Đổi mới, nâng cao các hình thức tuyên truyền  phù hợp với từng thời kỳ, thời điểm và điều kiện thực tế của Công ty. Duy trì hoạt động tốt của Hệ thống truyền thanh, truyền hình nội bộ để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Đảng viên, CNVC LĐ trong Công ty góp phần vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm…

Xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hàng tháng, quý, năm đối với các đơn vị trong Công ty theo chức năng nhiệm vụ.  Tiếp tục thực hiện và phát huy tối đa vai trò, chức năng nhiệm vụ của cán bộ làm công tác pháp chế.  Nâng cao kỹ năng tìm kiếm và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty và đời sống công nhân viên chức, người lao động để tuyên truyền phổ biến tới các đối tượng phù hợp cho kịp thời .

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn bộ phận; Chi đoàn Thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh...) thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Công Chính Phó bí thư đảng bộ, Giám đốc Công ty đã biểu dương các thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tập trung Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xây dựng chương trình hành động của Chi bộ để thực hiện nghiêm túc tinh thần của các Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, của chuyên môn đạt hiệu quả cao, triển khai thực hiện tốt chủ trương biện pháp của Giám đốc Công ty giao. Tuyên truyền, vận động giáo dục ý thức cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ vững an toàn trong sản xuất.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới là 03 đồng chí, đồng chí Trần Xuân Trường được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đồng chí Phạm Văn Tám được bầu làm phó bí thư chi bộ, Đồng chí Trần Anh Dũng được bầu làm chi ủy viên.

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên phát huy vai trò của từng cá nhân trên cương vị công tác, đoàn kết để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh:

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Công Chính - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng đại hội

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Nguyễn Công Chính - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Hội CCB Công ty tặng hoa chúc mừng

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Công đoàn Bộ phận Khối văn phòng tặng hoa chúc mừng

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

 Đoàn viên Thanh niên tặng hoa chúc mừng

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

T/H: Nhóm phóng viên Đài truyền thanh Công ty Than Quang Hanh - TKV

 

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng cho Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng cho Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com