TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsCông nghiệp than

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày đăng: 11/7/2017 - 23:07:55

Ngày 8 tháng 7 năm 2017 Chi bộ Phòng KCM ( Đảng bộ Công ty Than Quang Hanh – TKV) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty về dự và chỉ đạo.

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Báo cáo đại hội nêu rõ:Trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ KCM cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu cơ bản về nhiệm vụ công tác kỹ thuật công nghệ. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực,  chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đội ngũ đảng viên, CBCNV luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên từng bước được nâng cao về chất, nhiều phong trào thiết thực hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều thành tích quan trọng.

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - ủy viên BTV Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại Hội

   Đại hội đã nhất trí thông qua  các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung cơ bản: Tham mưu với Giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác đầu tư cơ giới hóa trong khai thác, đào lò và vận tải trong đó chú trọng cơ giới hóa đồng bộ để giảm số lượng lao động, nâng cao năng suất lao động đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, các giải pháp cụ thể:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có, đặc biệt là dự án cơ giới hóa đồng bộ đạt công suất thiết kế 180.000 tấn/năm,  tăng cường áp dụng công nghệ chống lò bằng vì neo CDCT kết hợp bê tông phun trong thi công lò đá và vì neo CDCT kết hợp neo cáp trong thi công lò than để giảm giá thành đào lò, số lượng mét lò neo hàng năm tăng dần theo định hướng Tập đoàn chỉ đạo tại chỉ thị 114, đẩy nhanh tiến độ dự án áp dụng giàn mềm và giá khung xích sớm hoàn thiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị để triển khai áp dụng theo đúng kế hoạch

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

 Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp về an toàn lao động. Hoàn thiên các quy chế về phân cấp quản lý kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện KTCB, không để mất chi phí phải làm đi làm lại. Tiếp tục hoàn thiện các định mức vật tư trong từng công đoạn làm cơ sở để giao khoán hàng tháng

- Tăng cường các giải pháp kỹ thuật và giải pháp điều hành để quản lý tốt các chỉ tiêu KTKT đặc biệt là các chỉ tiêu về Ak, hệ số bóc, mét lò chuẩn bị, hệ số tổn thất tài nguyên

  Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng: Lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên trong phòng làm tốt công tác tuyên truyền chính cương điều lệ Đảng để quần chúng hiểu biết về Đảng trên cơ sở đó thường xuyên  quan tâm tạo điều kiện hướng dẫn để quần chúng phấn đấu rèn luyện  trở thành đảng viên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá mới, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thanh niên bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

     Công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết TW4 khóa XI. Khóa XII và nghị quyết 118/NQ-ĐU ngày 15/2/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017-2020. Tuyên truyền, phát động sâu rộng việc thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chức trách nhiệm vụ được giao

        Phân công nhiệm vụ các đồng chí UVBCH sau Đại hội, Làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên nhất là trong việc đăng ký phấn đấu, rèn luyện hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” trong nội bộ. Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ và phát triển đảng viên, bảo đảm đúng quy trình; đối với cấp uỷ trong chi bộ phải tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qui định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ phòng KCM tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

  Đại hội đã bầu BCH cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 đồng chí có đủ trình độ năng lực để lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đồng chí sau: Đ/c Nguyễn Hải Trung - Bí thư chi bộ; Đ/c Trần Hùng Việt - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Nguyễn Thị Đức Hạnh - UVBC. Đại hội đã kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đã đề ra.

                                                                                                    T/h: Nguyễn Thanh - Phòng KCM

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng cho Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng cho Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com